پیام و احساس استاد چکناواریان بعد از حضور در جشن قلک شکن موعود ایرانیان

نامه یکی از دانش آموزان تحت پوشش به آقای مجید جلالی مربی فوتبال

قلک کودکان نیکوکار نورا و نرگس سپاس برای دستگیری از هم سن و سالان نیازمند خود