توزیع ارزاق اسفند ۹۷

بیستمین روز از آخرین ماه سال  و قرار رفاقتی دیرین با مددجویان تحت پوشش موسسه داستان دنباله داری که تمامی ندارد… اسفند که میشود عیدی دادن و سفره هفت سین چیدن زیباترین حالیست که تعریفش سخت میشود  و چه مهربانانی که کنار ما می ایستند و اسکناس هایی از لای قرآن عیدی میدهند تا دلی […]