روز احسان و نیکوکاری، موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان کارگاهی آموزشی با هدف

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ به مناسبت روز احسان و نیکوکاری، موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان کارگاهی آموزشی با هدف “روش های ترغیب فرزندان به انجام کار نیک و مهربانی”در مگامال شهرک اکباتان برگزار کرد.  در این کارگاه که با حضور مدیر و کارشناسان   موسسه، همچنین تنی چند از کودکان نیکوکار اجرا گردید، از کودکان […]