دیداری دلنشین با حضور سفیر نیکوکاری موسسه موعود ایرانیان

روز جمعه مورخ ۹۷/۱۲/۱۰ دیداری دلنشین با حضور سفیر نیکوکاری موسسه موعود ایرانیان جناب استاد #لوریس_چکنواریان و مدیریت موسسه سرکار خانم حاج یوسفی، خبرنگار روزنامه ایران و چند تن از کودکان نیکوکار و خانواده هایشان برگزار شد. در این دیدار که به بهانه ی روز احسان و نیکوکاری بود ابتدا مدیریت موسسه از اهمیت آموزش […]