جلسه مدیریت موعود ایرانیان با دبیر شورای یاری اکباتان

مورخ ۴ اسفند ماه ۹۷ مدیریت موسسه موعود ایرانیان و دبیر شورای یاری شهرک اکباتان در نشستی به گفتگو پرداختند. موضوع بحث، فراهم آوردن زیرساخت های مناسب جهت انجام فعالیت های اجتماعی کودکان بود و هدف از این طرح تشویق کودکان به انجام فعالیت های اجتماعی، آشنایی با آسیبهای اجتماعی و یادگیری راه های مبارزه […]