توزیع ارزاق دی ۹۷

مانند همیشه طبق روال چندین ساله بیستم دی ماه ۹۷ نیز با یاری خداوند متعال و حمایت خیرین و نیکوکاران گرامی با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشتیم و بسته های ارزاق این ماه را تحویلشان دادیم. بسته های این ماه شامل: برنج. روغن مایع. گوشت. مرغ. ماکارونی. […]