جلسه ۱۸ دی

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۸ جلسه ای با حضور مدیر عامل موسسه موعود ایرانیان و چند تن از کارشناسان موسسه با مدیر و معاونین مدرسه شهید سرداد در محل مدرسه برگزار شد. طی بازدیدی موثر که از این دبستان توسط اعضا موسسه موعود ایرانیان صورت گرفت موارد ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته شد: ۱. متاسفانه […]