توزیع ارزاق اسفند ۹۷

بیستمین روز از آخرین ماه سال  و قرار رفاقتی دیرین با مددجویان تحت پوشش موسسه داستان دنباله داری که تمامی ندارد… اسفند که میشود عیدی دادن و سفره هفت سین چیدن زیباترین حالیست که تعریفش سخت میشود  و چه مهربانانی که کنار ما می ایستند و اسکناس هایی از لای قرآن عیدی میدهند تا دلی […]

مانند همیشه طبق روال چندین ساله بیستم دی ماه ۹۷ نیز با یاری خداوند متعال و حمایت خیرین و نیکوکاران گرامی با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشتیم و بسته های ارزاق این ماه را تحویلشان دادیم. بسته های این ماه شامل: برنج. روغن مایع. گوشت. مرغ. ماکارونی. […]

امروز سه شنبه بیستم آذر ماه ۹۷ با یاری خداوند متعال و حمایت خیرین و نیکوکاران گرامی با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشتیم و بسته های ارزاق این ماه را نیز تحویلشان دادیم. بسته های این ماه شامل: برنج. روغن مایع. گوشت. مرغ. ماکارونی. حبوبات و….. سرکار […]

امروز بیستم آبان ماه ۹۷ با یاری خداوند متعال و حمایت خیرین و نیکوکاران گرامی با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشتیم و بسته های ارزاق این ماه را نیز تحویلشان دادیم. بسته های این ماه شامل: برنج. روغن مایع. گوشت. مرغ. گوشت چرخ کرده. ماکارونی. عدس و…

امروز سه شنبه بیستم شهریور ماه ۹۷ با یاری خداوند متعال و حمایت خیرین و نیکوکاران گرامی با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشتیم و بسته های ارزاق این ماه را نیز تحویلشان دادیم. بسته های این ماه شامل: برنج. روغن مایع. گوشت. مرغ. رب گوجه فرنگی. ماکارونی. […]

امروز بیستم مرداد ماه ۹۷ نیز با یاری خداوند متعال و حمایت و یاوری خیرین و نیکوکاران گرامی توانستیم در ملاقات حضوری با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشته باشیم و بسته های ارزاق این ماه را نیز تحویلشان دهیم. بسته های این ماه شامل: برنج. روغن مایع. […]

امروز بیستم تیر ماه ۹۷ نیز به لطف خدای متعال و حمایت و یاوری خیرین و نیکوکاران گرامی توانستیم در ملاقات حضوری با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشته باشیم و بسته های ارزاق این ماه را نیز تحویلشان دهیم. بسته های این ماه شامل: برنج. روغن مایع. […]

امروز بیستم خرداد ماه ۹۷ نیز به لطف خداوند مهربان و مساعدت خیرین گرامی توانستیم در ملاقات حضوری با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشته باشیم و بسته های ارزاق این ماه را نیز تحویلشان دهیم. بسته های این ماه شامل: برنج. روغن مایع. گوشت. مرغ. رب گوجه […]

امروز بیستم اردیبهشت ماه ۹۷ نیز به لطف خداوند مهربان و مساعدت خیرین گرامی توانستیم در ملاقات حضوری با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشته باشیم و بسته های ارزاق این ماه را نیز تحویلشان دهیم. بسته های این ماه شامل: برنج. روغن مایع. گوشت. مرغ. رب گوجه […]

امروز بیستم فروردین ماه ۹۷ نیز به لطف خداوند مهربان و مساعدت خیرین گرامی توانستیم در ملاقات حضوری با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشته باشیم و بسته های ارزاق این ماه را نیز تحویلشان دهیم. بسته های این ماه شامل: برنج. روغن مایع. گوشت. مرغ. رب گوجه […]