افتخارات

نوامبر 1, 2020

کسب لوح تقدیر مسابقات لیگ علمی

کسب لوح تقدیر مسابقات لیگ علمی توسط دانش آموز موعود کسب لوح تقدیر از مسابقات لیگ علمی توسط دانش آموز موعود
نوامبر 1, 2020

کسب لوح تقدیر از المپیاد کشوری

کسب لوح تقدیر از المپیاد کشوری کامپیوتر توسط دانش آموز موعود و این بار هم دانش آموز موعود در المپیاد کشوری موفق […]
نوامبر 1, 2020

کسب مدال نقره المپیاد بین المللی

     
کمک به موسسه
USAIran