کسب مدال نقره المپیاد بین المللی

کسب مدال نقره المپیاد بین المللی توسط یکی از دانش آموزان موعود

موسسه خیریه موعود به خود میبالد که خدمتگذار فرزندانیست که افتخار آفرینند

 

 

 

کمک به موسسه
USAIran