کسب لوح تقدیر از المپیاد کشوری

کسب لوح تقدیر از المپیاد کشوری کامپیوتر توسط دانش آموز موعود

و این بار هم دانش آموز موعود در المپیاد کشوری موفق به کسب افتخار میشود.

لوح تقدیر

 

 

کمک به موسسه
USAIran