پویش شهروند برای شهروند

به لطف خداوند متعال و با همت خیرین عزیز و جوانان نیکوکار دنیای آرزوها توانستیم گان، دستکش، ماسک، لباس محافظتی و شیلد به بیمارستان های مهدیه شهر تهران، امام حسن مجتبی علیه السلام واقع در نظرآباد کرج، شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان و مرکز اورژانس عنبرآباد کرمان ارسال کنیم.

کمک به موسسه
USAIran