همه کودکان کار عضو باند سازمان یافته‌ای نیستند – خیریه موعود

به نام خالق مهربان

مقدمه:

همه کودکان کار عضو باند سازمان یافته‌ای نیستند. بخش بزرگی از کودکان کار به دلیل تأمین معاش خانواده و علی‌رغم میل باطنی سرپرستان شان مجبور به کار می‌شوند. این بچه ها بدون توجه به منع قانونی کار کودک زیر ۱۵ سال، مشغول به کارهای سخت و نامتناسبی مثل دستفروشی، واکسی، جمع کردن زباله و غیره می‌شوند و متاسفانه برخی از آنها به دلیل کار در کارگاه‌های زیرزمینی دور از چشم جامعه به کار گمارده شده و به لحاظ مالی نیز، دستمزد مناسبی دریافت نمی کنند. اینکه در وهله ی اول کار کودک چه آسیب هایی در سطح سلامت جسم و روان فردی او و سپس در مقیاس سلامت جامعه دارد، موضوعی بس مفصل است که مدتهاست کارشناسان این حوزه در تمام جهان به تحلیل و بررسی آن پرداخته اند.

 آنچه بر همگان مسلم است نقش پررنگ فقر بر ایجاد پدیده ی نامیمون کودک کار در جامعه است، به همین دلیل کارشناسان حوزه کودک معتقد هستند که تا با نیازهای اقتصادی و فقر به صورت ریشه‌ای برخورد نشود این پدیده به قوت خود باقی خواهد ماند.

لذا ما در موسسه کودکان نیکوکار موعود پس از مدت ها تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیدیم که برای حمایت از کودکان کار باید تدبیری جدی اندیشیده واقدامی بنیادی انجام دهیم که، نهایتاً به کاهش فقر ودر نتیجه کاهش کار اجباری کودکان منتهی شود تا این سرمایه‌های جامعه بتوانند با خیال راحت و بدون دغدغه رفع مسائل اقتصادی خانواده به تحصیل و مهارت آموزی پرداخته و در آینده جایگاه و موقعیت اجتماعی مناسبی در جامعه داشته باشند.

ما با کمک خیرین، حامیان معنوی و متخصصین حوزه های اقتصادی و فرهنگی قدم در تدوین طرح اشتغال ویژه ی زنان سرپرست خانوار و مادران کودکان کار (قالیبافی) برداشتیم.

دراین طرح به جای حمایت از هرگونه کار کودک به حمایت از کار و اشتغال زنان سرپرست خانوار و مادران کودکان کار در عین رعایت اصول فرهنگی و انسانی پرداخته خواهد شد و به طور موازی، استعدادها و علائق فرزندان این زنان شناسایی و در جهت رشد و شکوفایی آنها هزینه و تلاش خواهد شد تا کودک  در چرخه کار و تأمین معاش خانوادهد حذف شده و به فضاهای متناسب با سن و استعداد خود بازگردد.

 با اجرای این طرح امیدواریم، علاوه بر الگوسازی برای دیگر خیرین علاقه مند به کمک در این حوزه خود نیز بتوانیم اقدامی شایسته و اصولی جهت کاهش فقر و در نتیجه کاهش کودکان کار انجام دهیم. چرا که معتقدیم کمک به کاهش جمعیت کودکان کار تنها از راه کاهش فقر در خانواده های آنها میسر می باشد.

این پروژه در راستای چند هدف از هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تدوین شده است  و آنچه مهم است این است که این کودکان باید بتواند از حقوقشان مانند تحصیل، آموزش، بهداشت، درمان، تغذیه مناسب و غیره بهره مند شوند.

نبود فقر

نبود گرسنگی

آموزش برای همه

کار مناسب و رشد اقتصادی

همکاری در راستای رسیدن به اهداف

همه ی ما در این رابطه مسئول هستیم

*

کمک به موسسه
USAIran