توزیع کفش و دمپایی در مناطق محروم

توزیع کفش و دمپایی بین روستاهای مناطق محروم استان هرمزگان

شماره کارت بانک پارسیان به نام کودکان نیکوکار موعود ایرانیان

6221061221448782

برای دریافت اخبار دقیق تر به اینستاگرام ما مراجعه فرمایید.

@moud.charity

Distribution of shoes and slippers among the villages of deprived areas of Hormozgan province
Parsian Bank card number in the name of iranians’benefactor children
6221061221448782
Visit our Instagram for more detailed news.
@ moud.charity

کمک به موسسه
USAIran